Sygnalista w urzędzie - role jednostek samorządu terytorialnego w procesach wdrożeniowych

2 dni temu
Zdjęcie: Sygnalista w urzędzie - procedury, wdrożenie ochrony sygnalistów przez urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, samorządowe jednostki organizacyjne ShutterStock


Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów będą wdrażane także w samorządzie terytorialnym. Jakie mogą być role jednostek samorządu terytorialnego w procesach wdrożeniowych? Na jakich zasadach odbywać się będzie ochrona sygnalisty w urzędzie?
Idź do oryginalnego materiału