Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku

10 miesięcy temu

Minęło kolejne pół roku rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na Targówku. Dzięki tej inwestycji będzie możliwe zagospodarowanie ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, których nie można poddać recyklingowi, w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska naturalnego. W pierwszym półroczu 2023 roku zakończono kilka ważnych etapów budowy. Inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku.

Prace budowlane przy rozbudowie i modernizacji ZUSOK przy ul. Zabranieckiej rozpoczęły się dwa lata temu. w tej chwili kontynuowane są we wszystkich obiektach. W hali rozładunku odpadów realizowane są roboty wykończeniowe oraz technologiczne. W czerwcu, po miesiącach ciężkiej pracy osiągnięto kolejny kamień milowy, wykonano próby ciśnieniowe dwóch nowych kotłów, a w hali obróbki cieplnej zakończył się montaż turbozespołu. Powstała także estakada, czyli 120-metrowa trasa, którą śmieciarki MPO będą dostarczać odpady do rozładunku. realizowane są zaawansowane prace nad budową sortowni odpadów o wydajności rocznej 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki.

Podczas przetwarzania odpadów w ZUSOK-u wytworzona zostanie jednocześnie energia elektryczna oraz energia cieplna dla miejskiej sieci ciepłowniczej i innych jednostek miejskich, w sumie 25 proc. zapotrzebowania.

Na trzonie komina, który będzie najwyższym punktem instalacji, wykonano szklano-aluminiową elewację. Rozpoczęto zabezpieczenie ścian przed wnikaniem wody w głąb struktury. Kontynuowane są również prace specjalistyczne związane z układaniem warstw zielonych dachów na obiektach.

-->

Ekologiczny ZUSOK

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK na Targówku to inwestycja wyjątkowa w skali całej Polski. Nowy obiekt powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszych dostępnych technik. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. Zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.

Informacja Urzędu m.st. Warszawy

Foto: UM

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny MieszkaniecIdź do oryginalnego materiału