Przygotowujemy ustawę, która przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej w Polsce

3 dni temu
Czas3 min

Regulujemy rozwój gospodarki wodorowej z myślą o zapewnieniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej – dlatego przygotujemy zmiany w prawie, które wspomogą rozwój tej gałęzi gospodarki. Do 2040 r. gospodarka wodorowa może przynieść wartość dodaną choćby 870 mln euro.

Najważniejsze informacje

 • Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej zastąpi gaz jako nośnik energii. Może też służyć do magazynowania energii.
 • Wprowadzamy ustawę, regulującą ten obszar, która przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej w Polsce.
 • Szacowana wartość dodana to choćby 870 mln euro w 2040 r. i nowe miejsca pracy.
 • W Kosakowie (woj. pomorskie) może powstać pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru na potrzeby polskiego przemysłu. To właśnie na Pomorzu będziemy mieli duże nadwyżki energii, wodór pomoże ją magazynować.
 • Konferencja z udziałem ministry Pauliny Hennig-Kloski oraz wiceministra Krzysztofa Bolesty odbyła się 4 lipca 2024 r. w Warszawie.

Jesteśmy odpowiedzialnym rządem, dlatego przygotowujemy ustawę, która przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. To nowe miejsca pracy i choćby 870 mln euro wartości dodanej w 2040 r. powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

Wspieramy gospodarkę wodorową. Wspólnie z BGK przygotowujemy się, by ruszyć z programem promocji elektrolizerów, czyli produkcji zielonego wodoru. Ponadto, rozpoczął się nabór wniosków na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie zaznaczył wiceminister Krzysztof Bolesta.

Obecnie Prawo energetyczne nie reguluje wodoru

Według obecnych przepisów wodór jest „innym rodzajem gazu palnego” i podlega regulacji wyłącznie w przypadku dostarczania go dzięki sieci gazowej. W pozostałym zakresie wodór nie jest regulowany ustawą – Prawo energetyczne. Konieczne jest zatem wprowadzenie wodoru do ustawy Prawo energetyczne i uregulowanie tego rynku. Brak regulacji przekłada się na niepewność inwestycyjną i ogranicza lub spowalnia realizację inwestycji dotyczących rynku wodoru.

Co wprowadza ustawa

1) Ustawa wprowadza definicje poszczególnych rodzajów wodoru:

 • wodoru niskoemisyjnego – może być produkowany z paliw kopalnych, o ile proces produkcji powoduje odpowiednie redukcje emisji np. produkcja wodoru z wychwytem CO2,
 • wodoru odnawialnego – produkowany z odnawialnych źródeł energii,
 • wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) – wodór wyprodukowany w procesie elektrolizy zgodnie z wytycznymi UE.

2) Na rynku wodoru pojawią się operatorzy (m.in. operator systemu przesyłowego wodorowego i operator systemu dystrybucyjnego wodorowego, operator systemu magazynowania wodoru).

3) Uregulowane zostaną ich obowiązki. Ustawa wprowadza procedurę wyznaczania operatorów przez Prezesa URE.

4) Uregulowane zostaną zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co ma znaczenie w szczególności na wczesnym etapie tworzenia się rynku.

5) Założono uproszczenia w Prawie budowlanym, w Prawie ochrony środowiska oraz w specustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Projektowane rozwiązania są zgodne z tzw. nowym pakietem gazowym, tj. rozporządzeniem i dyrektywą UE ustanawiających wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. Przyjęcie zmian w przepisach stanowi również realizację kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie dla rozwoju gospodarki wodorowej

1) W Kosakowie może powstać pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru na potrzeby polskiego przemysłu. To właśnie na Pomorzu, będziemy mieli duże nadwyżki energii, a wodór pomoże ją magazynować.

2) Ministerstwo Klimatu i Środowiska dba o finansowe wsparcie dla projektów sektorowych:

 • Pracujemy nad programem dotacji do produkcji elektrolizerów z BGK – od przyszłego roku z budżetem 2,7 mld zł.
 • Mamy podpisanych 11 umów na stacje tankowania wodoru, konkursy na kolejne będziemy niedługo rozpisywać. Oprócz tego 3 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie z budżetem 1,1 mld zł.
 • Negocjujemy dodatkowe środki, które są jeszcze do zdobycia w Brukseli z Europejskiego Banku Wodoru.

Cytaty

Wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego jest jedną ze ścieżek dekarbonizacji polskiej gospodarki – szansę tę w szczególności może wykorzystać polski przemysł – ministra Paulina Hennig-Kloska.

Wprowadzone zostaną definicje poszczególnych rodzajów wodoru tj. niskoemisyjnego, odnawialnego oraz odnawialnego pochodzenia niebiologicznego. Projekt reguluje też, jaka działalność na rynku wodoru będzie objęta koncesją – ministra Paulina Hennig-Kloska.

Zakończyliśmy bardzo potrzebne konsultacje społeczne ustawy. Teraz skierujemy projekt na Komitet Stały Rady Ministrów, a potem na Radę Ministrów. Chcemy, by po wakacjach trafił on pod obrady Parlamentu. Czas przestać marzyć o wodorze, czas przejść od słów do czynów – ministra Paulina Hennig-Kloska.

Negocjujemy dodatkowe środki, które są jeszcze do zdobycia w Brukseli z Europejskiego Banku Wodoru – rozmawiamy w radach ds. środowiska i energii o możliwości stworzenia koszyków krajowych, by wyrównać konkurencję między państwami. Walczymy o interesy polskiego przemysłu – wiceminister Krzysztof Bolesta.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Idź do oryginalnego materiału