Prawie 2 miliony złotych dla projektu naukowca z WILiŚ

3 dni temu

Projekt „Badania eksperymentalne i modelowanie procesów transformacji zanieczyszczeń w filtrach biowęglowo-piaskowych”, kierownik projektu, prof. Adam Szymkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota dofinansowania: 1 725 945 zł.

Opis projektu

Biowęgle są materiałem porowatym, otrzymywanym z różnego rodzaju odpadów organicznych. Celem projektu jest zbadanie użyteczności mieszanek biowęgla i piasku do usuwania z zanieczyszczonej wody związków azotu oraz wybranych farmaceutyków. Planowane są badania w laboratorium oraz na obiekcie pilotażowym. Zostaną również opracowane modele numeryczne do symulacji procesów przepływu wody i usuwania zanieczyszczeń w mieszankach biowęglowo-piaskowych. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum PG i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Źródło: Politechnika Gdańska

Idź do oryginalnego materiału