Powiatowe Centrum Wolontariatu już działa w Starachowicach

1 miesiąc temu

W powiecie starachowickim powstało Powiatowe Centrum Wolontariatu. Ma koordynować działania różnych grup pomocowych i wspierać się wzajemnie w działaniu na rzecz potrzebujących.

Powiatowe Centrum Wolontariatu będzie się składać z Biura ds. Wolontariatu i Kapituły ds. Wolontariatu. Biuro będzie odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków działań oraz wspieranie organizacji w prowadzeniu wolontariatu, zaś kapituła za wyłanianie osób oraz pomysłów, które będą zasługiwały na wyróżnienie.

Zespół liczy w tej chwili 15 osób. Są to przedstawiciele powiatu, szkół i placówek oświatowych, ale także organizacji pozarządowych oraz młodzieży szkolnej.

Kluczowym zadaniem Centrum będzie krzewienie idei wolontariatu, zwłaszcza poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz szkół w prowadzeniu wolontariatu. Ma też integrować środowisko i wspierać działania powiatu podczas aplikowania o środki i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych, mówi starosta Piotr Ambroszczyk.

– Przestrzeń do działania jest duża. Mamy młodzież, którą można zaprosić do działania, ale także osoby starsze, które, albo same wymagają pomocy, albo chcą jej udzielać. Będzie więc z kim i dla kogo pracować. Każda forma samoorganizacji jest ważna – podkreśla starosta.

Kadencja zespołu trwać będzie 2 lata. Pod koniec każdego roku odbywać się będzie Gala Wolontariatu, podczas której zasłużone osobowości i najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone.

Skład Biura ds. Wolontariatu:

Ilona Traczyk (I LO)
Jolanta Pawlińska (II LO)
Jolanta Dobosz (III LO)
Anna Sadaj-Łaszewicz (ZSZ nr 1)
Justyna Pastuszka (ZSZ nr 2)
Julia Brzozowska (uczennica)
Anna Chyła (ZSZ nr 3)
Wojciech Rymarski (ZDZ)
Anna Babicka (Społeczne LO STO)
Kinga Prostak (Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”)
Małgorzata Florczyk (Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja)
Dominika Jedlińska (Fundacja Sensibus)
Krzysztof Komisarczyk (Grupa Ochrony Zabytków Fort)
Michał Gutowski (dyrektor Wydziału Edukacji starostwa)
Magdalena Stojecka (pracownik Wydziału Edukacji starostwa)Idź do oryginalnego materiału