Ministerstwo szykuje nowy podatek. Musi dostosować prawo do nowej dyrektywy

1 miesiąc temu

Zgodnie z doniesieniami dziennika „Rzeczpospolita”, planowane wdrożenie unijnej dyrektywy ekologicznej doprowadzi do znaczącego wzrostu cen węgla i paliw samochodowych w Polsce. Przewiduje się, iż cena węgla wzrośnie o 50 proc., natomiast ceny paliw samochodowych zwiększą się o 50 groszy na litr.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza zaprezentować projekt stosownej ustawy do czerwca bieżącego roku, z założeniem jej przyjęcia do końca 2024 roku. Aktualnie realizowane są konsultacje projektu z przedstawicielami sektorów paliw płynnych, stałych oraz gazowych, jednakże Ministerstwo nie ujawniło jeszcze publicznie szczegółów odnoszących się do fiskalnych aspektów dyrektyw i przyszłej ustawy.

Dyrektywa przedstawia państwom członkowskim dwie możliwości implementacji: pierwsza zakłada nałożenie obowiązków na składy węgla, stacje paliw oraz dostawców gazu, analogicznych do tych, które w tej chwili dotyczą fabryk i elektrociepłowni. Druga opcja polega na wprowadzeniu specjalnego podatku od wspomnianych paliw, co miałoby równoważne konsekwencje dla wszystkich uczestników rynku. Oba rozwiązania mają na celu wspieranie dążeń do czystszego klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, w szczególności z domowych pieców oraz silników samochodowych.

Polska Izba Paliw Płynnych już w grudniu ubiegłego roku ostrzegała, iż nowe obciążenia będą szczególnie dotkliwe dla sektora. Prof. dr hab. Konrad Raczkowski z Instytutu Ekonomii i Finansów UKSW, w raporcie o stanie rynku paliw, zaznaczył, iż wprowadzenie systemu ETS2 (System Handlu Emisjami) przyczyni się do trwałego ograniczenia dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych. W opinii eksperta, nowe regulacje mogą skutkować migracją przedsiębiorstw do bardziej przyjaznych podatkowo jurysdykcji poza Unią Europejską, co prowadziłoby do spadku mobilności społecznej i wzrostu cen niebilansowanego dostatecznym wzrostem wynagrodzeń.

Idź do oryginalnego materiału