Kompleksowa realizacja projektów bezwykopowych

1 rok temu

Dynamiczny rozwój infrastruktury rurociągowej w naszym kraju wymaga od firm takich jak GGT Solutions realizacji zleceń wiążących się z pokonywaniem coraz to większej liczby przeszkód terenowych. Mówimy tu zarówno o barierach naturalnych (np. cieki wodne, jeziora czy pasma górskie), jak i sztucznie stworzonych przez człowieka (np. istniejące drogi, linie kolejowe czy zbiorniki wodne). Szeroki wybór metod w zakresie technologii bezwykopowych, które są rozwiązaniami efektywnymi ekonomicznie i ekologicznymi, sprawia, iż ich zastosowanie staje się coraz popularniejsze przy przekraczaniu wyżej wymienionych przeszkód.

Kładąc nacisk na ciągły rozwój i wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, nasza firma stawia na możliwość kompleksowej realizacji inwestycji infrastrukturalnych w zakresie zabezpieczenia kontraktu pod kątem technologii bezwykopowych. Osiąganie takich celów na wielu podejmowanych przez GGT Solutions S.A. kontraktach prowadzonych w Polsce jest możliwe dzięki stałemu powiększaniu zaplecza maszynowego, nabywaniu nowoczesnych urządzeń i maszyn budowlanych oraz ciągłemu doszkalaniu naszej wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Nasz zespół rozrasta się z roku na rok i aktualnie w firmie pracuje niemal 300 osób. Ostatnie nowe „nabytki” maszynowe firmy pozwalają na realizację szeregu zleceń związanych z zastosowaniem metody bezwykopowej dla przekroczeń w technologii przecisku pneumatycznego. Należy również dodać, iż nasza firma posiada szeroką gamę urządzeń do montażu grodzic stalowych, w tym cztery zestawy do ich statycznego pogrążania. Pozwala to na wykonywanie prac związanych z budową szybów przewiertowych z wyprzedzeniem dla każdej dostępnej technologii.

GGTS prowadzi realizację budów bezwykopowych dla rurociągów podziemnych we wszystkich dostępnych technologiach. Zgodnie z obowiązującą na świecie klasyfikacją zaproponowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (ISTT), wyróżniono sześć grup metod bezwykopowych:
• przeciski pneumatyczne przebijakiem (Pipe Ramming),
• pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),
• przewierty sterowane (Guided Boring),
• wiercenie kierunkowe (Directional Drilling),
• przeciski hydrauliczne (PipeJacking),
• mikrotunelowanie (Microtunnelling).

Dodatkowo nasza firma posiada cztery nowoczesne maszyny do prowadzenia bezwykopowej budowy w innowacyjnej technologii Direct Pipe (DSPT – Direct Steerable Pipe Thrust).

Do najciekawszych realizacji GGT Solutions S.A., prowadzonych w szerokim zakresie technologii ujętych powyżej zaliczamy:

Budowa gazociągu Czeszów – Kiełczów

W ramach budowy 33-kilometrowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 „Czeszów – Kiełczów” firma wykonała 30 przekroczeń bezwykopowych, wraz z komorami przewiertowymi z zastosowaniem czterech różnych technologii: mikrotunelowania, przewiertu sterowanego, przecisku hydraulicznego oraz pneumatycznego wbijania rur. Dla realizacji tych przekroczeń wykorzystywane były rury o trzech średnicach: rury stalowe przesyłowe DN1000, rury osłonowe stalowe DN1200 oraz rury DN1400 z GRP.

Budowa gazociągu Strachocina – Pogórska Wola

Ten gazociąg o długości 97,4 kilometrów wchodzi w skład Korytarza Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe z południem Polski. Na potrzeby tej inwestycji firma GGTS wykonała kompleksowo przekroczenia bezwykopowe w trzech najnowocześniejszych technologiach bezwykopowych: Direct Pipe, HDD oraz mikrotunelowania.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek (Baltic Pipe)

W ramach budowy lądowego odcinka gazociągu Baltic Pipe wykonaliśmy łącznie cztery długie przekroczenia w technologii Direct Pipe oraz 14 wierceń krótkich w pozostałych technologiach. Największym wyzwaniem podczas budowy tego gazociągu było przekroczenie rzeki Warty. Długość przewiertu wynosiła ponad 1440 m, co stanowi rekord Europy.

Budowa gazociągu „Przywodzie – Dolna Odra”

Realizacja tej budowy to strategiczna inwestycja w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W zakres prac firmy GGTS wchodziło wykonanie 10 przewiertów w technologii pneumatycznego wbijania rur stalowych o łącznej długości 256,0 mb z wykorzystaniem rur stalowych DN700. W ramach budowy wykorzystano również technologię HDD dla realizacji dwóch wierceń po rzeką Tywą – 688 m oraz Płonią – 1437 m.

Budowa gazociągu transgranicznego Polska – Litwa

Celem tego projektu była budowa nowego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Projekt zakładał realizację 15 przekroczeń bezwykopowych w technologiach: Direct Pipe, HDD, mikrotunelowania oraz przewiertu sterowanego. Firma GGTS zrealizowała innowacyjne przekroczenie w skali światowej polegające na zastosowaniu maszyny Direct Pipe AVNS600 wykorzystującej pompę strumieniową do transportu urobku. Umożliwia to realizacje przekroczeń Direct Pipe z instalacją średnic poniżej 1000 mm.

Budowa gazociągu Oświęcim – Tworzeń

Jest to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. W ramach zadania zaprojektowane zostało ponad 40 przekroczeń bezwykopowych w 4 technologiach. Przeszkody przekraczane na trasie gazociągu to głównie drogi gminne, powiatowe, cieki oraz linie energetyczne. Firma GGTS podjęła się realizacji wszystkich przekroczeń wraz z wykonaniem komór przewiertowych. Zakończenie prac bezwykopowych planowane jest w pierwszym kwartale 2024.

Przedstawione powyżej projekty, które zostały podjęte i z sukcesem realizowane przez GGT Solutions S.A. potwierdzają, jak różnorodnymi możliwościami technicznymi oraz zasobami dysponuje nasza firma. Nabyte przez lata doświadczenie, powiększane zaplecze maszynowe oraz wachlarz dostępnych technologii gwarantują z naszej strony najwyższą jakość świadczonych usług, jednocześnie czyniąc z nas sprawdzonego partnera do realizacji bezwykopowych projektów.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych sukcesów oraz współpracy przy realizacji nowych inwestycji.

Idź do oryginalnego materiału