Kolejna umowa dotacyjna na renowacje zabytków podpisana - kościół pw. Narodzenia NMP w Strzelcach

2 dni temu
Dnia 11 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w ramach budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Idź do oryginalnego materiału