Wraca temat budowy świetlicy sołeckiej

6 dni temu

To, co nie udało się z końcem minionej kadencji ma się udać teraz. Burmistrz ponownie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę świetlicy sołeckiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieża na działce ewidencyjnej nr 76, obręb Wieża wraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

Zaprojektowany obiekt ma być budynkiem wolnostojącym, parterowym, z dachem dwuspadowym, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej murowany, ściany gładkie. – wskazuje w ogłoszeniu Burmistrz Daniel Koko.

Wśród wymagań odnośnie planowanej inwestycji znalazły się następujące warunki:

  • budynek parterowy z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem dla ok 80 osób, w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy, kuchnia z zapleczem, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), szatnia, dodatkowa sala spotkań na ok 18 osób, pomieszczenie gospodarcze (magazynek) do przechowywania narzędzi gospodarczych;
  • wzdłuż ściany budynku należy zaprojektować zadaszony taras/patio. Zadaszenie tarasu/patio ma być przedłużeniem dachu budynku;
  • pobór wody dla budynku świetlicy z sieci wodociągowej;
  • odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej bądź budowa biologicznej oczyszczalni ścieków;
  • wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki;
  • ogrzewanie budynku – indywidualne, elektryczne, pompa ciepła (z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii);
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. ścieżki, parking, mała architektura, zieleń;
  • budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Co niezmiernie istotne, to Gmina na wykonanie całości dokumentacji daje wyłonionemu w przetargu wykonawcy czas do 30 grudnia 2024 roku.

Idź do oryginalnego materiału