Warszawa – już dwa lata trwa modernizacja spalarni odpadów

10 miesięcy temu

Dwa lata temu rozpoczęły się prace przy rozbudowie i modernizacji ZUSOK. Aktualnie w hali rozładunku odpadów realizowane są roboty wykończeniowe oraz technologiczne. W czerwcu przeprowadzono próby ciśnieniowe dwóch nowych kotłów, w hali obróbki cieplnej zamontowani turbozespół. Powstała licząca 120 m estakada, którą śmieciarki będą transportować śmieci do rozładunku. Powstaje sortownia o wydajności rocznej 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki.

Przetwarzane w spalarni odpady komunalne posłużą do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla warszawskiej sieci ciepłowniczej i innych jednostek miejskich. Zaspokoi 25% zapotrzebowania.

Najwyższym punktem instalacji będzie komin. Na jego trzonie wykonano szklano-aluminiową elewację i rozpoczęto zabezpieczenie ścian przed wnikaniem wody w głąb ich struktury. Trwa układanie warstw zielonych dachów na obiektach.

Instalacja powstaje zgodnie ze standardami BAT (ang. Best Available Techniques), najlepszych dostępnych technik. Dzięki nim zostanie zminimalizowane negatywne oddziaływania instalacji na otoczenie. Zielone dachu pomogą w retencji deszczówki. Powstanie ścieżka edukacyjna pokazująca przebieg termicznego przetwarzania odpadów.

Przeczytaj także: Krosno będzie spalać odpady – ekologicznie i bezpiecznie

Idź do oryginalnego materiału