Trzecia próba burmistrza w sprawie obligacji. Czy rada się ugnie? (VIDEO LIVE)

2 dni temu

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj o godzinie 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się trzecia już sesja nadzwyczajna, w ramach której burmistrz Tomasz Matuszewskie będzie przekonywał radnych do udzielenia zgody na emisję obligacji na kwotę 20 mln złotych. Dwie poprzednie spaliły na panewce, ponieważ radni nie widzieli sensu w dalszym zadłużaniu miasta przy braku skonkretyzowanego planu naprawiającego finanse miasta. Jak będzie dzisiaj? Czy coś się zmieniło? Zapraszamy do oglądania przebiegu obrad na żywo.

Kwestię propozycji burmistrza Tomasza Matuszewskiego dotyczącą zaciągnięcia kolejnego kredytu w formie emisji obligacji komunalnych opisywaliśmy kompleksowo.

SANOK. Nie będzie kolejnego kredytu. Radni powiedzieli stop! (VIDEO)

SANOK. Radni nie zmienili zdania. Miasto nie weźmie kolejnego kredytu!

Za pierwszym razem przeciwko projektowi uchwały zakładającemu emisję obligacji komunalnych na kwotę 20 mln złotych głosowało 14 radnych, 5 było za. W drugiej próbie 13 radnych było przeciw, 4 za, 2 wstrzymało się od głosu.

Po drugiej sesji nadzwyczajnej odbyły się dwa spotkania robocze władz miasta z radnymi. Przedstawiony został szkic założeń do planu oszczędnościowego. Pisaliśmy o tym tutaj:

SANOK. Zarys planu naprawiającego finanse miasta. Wyższe podatki i opłaty

Na dokumencie suchej nitki nie pozostawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Płaziak:

ROBERT PŁAZIAK: Musimy naprawić błędy poprzedniej kadencji (RAPORT)

Nad projektem uchwały pracowała również Komisja Finansowo-Gospodarcza. Tym razem, siedmiu radnych było przeciw, pięciu za. Opinia komisja jest zatem negatywna i zostanie ona przedstawiona podczas sesji.

Dzisiaj o godzinie 16:00 odbędzie się trzecia sesja nadzwyczajna, której głównym tematem będą obligacje. Czy radni zmienią zdanie? Przekonamy się niebawem.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, podczas obrad może paść wniosek o podzielenie kwoty 20 mln i emisję obligacji na np. 10 mln złotych. Rodzi się jednak pytanie, czy rozkładanie kwot potrzebnych do docelowej stabilizacji finansów nie będzie kosztowało sanoczan w sumie jeszcze więcej? W dyskusjach radni zaznaczali bowiem, iż wyprowadzenie finansów Sanoka na prostą, może wymagać pozyskania większej niż 20 mln złotych kwoty.

Do tematu wrócimy.

grafika poglądowa, arch. prywatne (18), arch red. (3)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz 609 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka IX kadencji. Sesja odbędzie się dnia 11 lipca 2024r. o godz. 16.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Powołanie sekretarza. 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad. 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. 5. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Kornecka – Mitadis

źródło video: UM Sanok
Idź do oryginalnego materiału