Ten park to raj dla aktywnych miłośników przyrody. Powstał 39 lat temu

ototorun.pl 2 dni temu
Brodnicki Park Krajobrazowy utworzono w 1985 roku. Ma ponad 17 tysięcy hektarów powierzchni, leży na obszarze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie sześciu gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego. Cały jego obszar wchodzi w skład ,,Zielonych Płuc Polski”.
Siedziba parku znajduje się w Grzmięcy (powiat brodnicki) nad jeziorem Strażym. Sąsiadują z nią ogród dydaktyczny i posterunek meteorologiczny. Wraz z dobudowaną do siedziby parku salą dydaktyczną (koszt inwestycji: 402 tys. złotych, z czego ponad 270 tys. stanowiły środki RPO na lata 2007-2013) stanowią zaplecze edukacyjne parku. W ciągu roku korzysta z niego blisko 4 tysiące gości – głównie uczniów szkół i przedszkoli w ramach zajęć edukacyjnych i ,,zielonych szkół”. Edukacja ekologiczna odbywa się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Miętowy Gaj” w Gaju (powiat brodnicki). Oprócz zaplecza dydaktycznego (sala i muzeum przyrodnicze), przy ośrodku działa tzw. ogród bioróżnorodności. Goście mają tu też do dyspozycji trawiaste boisko wielofunkcyjne i miejsce na ognisko.

Pracownicy parku aktywnie organizują wiele wydarzeń propagujących piękno miejscowej przyrody-np. gry terenowe, półkolonie dla grup zorganizowanych, dwudniowe zajęcia o tematyce:
Idź do oryginalnego materiału