Sandomierz w ramach Czwórmiasta stworzy nowe połączenia komunikacyjne

4 miesięcy temu
Zdjęcie: Fot. Grażyna Szlęzak - Radio Kielce


Sandomierz uruchomi linie komunikacyjne wspólnie z gminami podkarpackimi w ramach tzw. Czwórmiasta, czyli porozumienia z Tarnobrzegiem, Stalową Wolą i Niskiem, a także z gminami, które tworzą Miejskie Obszary Funkcjonalne dla każdej z wymienionych gmin.

Są to m.in. Baranów Sandomierski, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem, Ulanów oraz gminy świętokrzyskie jak np. Obrazów, Wilczyce, czy Dwikozy.

Sandomierscy radni wyrazili zgodę na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.

Plan ma na celu wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego i jest konieczny do pozyskania funduszy unijnych na ten cel, o co będzie się starała każda z gmin, która przystąpiła do projektu. Opracowanie dokumentu sfinansuje Ministerstwo Infrastruktury.

Jak powiedział burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, potrzeba skomunikowania obu regionów, czyli świętokrzyskiego i podkarpackiego jest bardzo potrzebna.

– Odległości pomiędzy Sandomierzem, a Tarnobrzegiem, czy Stalową Wolą są niewielkie. Ludzie dojeżdżają do pracy np. do Stalowej Woli i do Gorzyc, dzieci do szkół, są też inne potrzeby, jak np. dobry dojazd do Jeziora Tarnobrzeskiego, ponieważ sandomierzanie nie mają własnego zbiornika wodnego – tłumaczy.

– Pomyślmy o naszym Czwórmieście i sąsiednich gminach jako o jednej, dużej aglomeracji, która może się uzupełniać usługami, miejscami pracy, zabytkami i innymi walorami. Tylko trzeba stworzyć bardzo dobrą komunikację, bo te odległości nie są duże – dodaje burmistrz.

Podobne uchwały podejmują wszystkie inne gminy, które chcą być objęte nową siatką połączeń. Realizacja planu będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Idź do oryginalnego materiału