Przepływy wielofazowe w warunkach okołokrytycznych w badaniach doktoranta

6 dni temu
Czas1 min

Michał Pysz, absolwent Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, swoją pracę doktorską poświęcił badaniom przepływom wielofazowym w warunkach okołokrytycznych. Wraz z promotorem, prof. Dariuszem Mikielewiczem, prowadził obserwacje zjawiska fizycznego związanego z wrzeniem w przepływie, w bardzo cienkich kanałach o średnicy od 1 do 3 mm. Takie przepływy występują np. w układach wysokotemperaturowych pomp ciepła czy w elektrowniach ORC.

– Celem rozprawy doktorskiej było wypełnienie luki w literaturze dotyczącej wrzenia w przepływie w obszarze średnich oraz wysokich ciśnień zredukowanych – tłumaczy Michał Pysz.

– By go zrealizować zaprojektowałem i zbudowałem dedykowane stanowisko badawcze do badania współczynnika przejmowania ciepła oraz oporów przepływów w zakresie podwyższonych ciśnień zredukowanych. W ramach prac badawczych zostało zebranych 1 321 punktów eksperymentalnych dla wrzenia w przepływie w kanale pionowym czynnika R1233zd(E) oraz 597 punktów eksperymentalnych w kanale poziomym dla czynnika R1234ze(E) – dodaje.

Doktorant przeanalizował wpływ wybranych parametrów cieplno-przepływowych (prędkość masowa, strumień ciepła, ciśnienie zredukowane) na wymianę ciepła oraz opory przepływu. Ponadto, dokonał identyfikacji struktur przepływów dwufazowych z wykorzystaniem dedykowanego kodu obliczeniowego, a także opisał wpływ tych struktur na mechanizmy wymiany ciepła w omawianym przypadku badawczym. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych została dokonana modyfikacja oryginalnego modelu wrzenia w przepływie. Zmiany w modelu dotyczyły uwzględnienia wpływu ciśnienia zredukowanego na człon odpowiedzialny za wrzenie pęcherzykowe. Zaktualizowany model został porównany z innymi modelami literaturowymi oraz przetestowany na bazie danych, obejmującej 6 581 punktów eksperymentalnych pozyskanych z literatury dla szeregu różnych czynników.

Michał Pysz ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a swoją pierwszą pracę naukową rozpoczął w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Następnie cztery lata poświęcił studiom w Szkole Doktorskiej. W ramach doktoratu uzyskał stypendium Ambasady Francuskiej, za pomocą którego przez 3 miesiące mógł prowadzić badania na Uniwersytecie w Lyonie.

Obecnie planuje wyjechać na roczny staż na Uniwersytet w Padwie, w ramach programu Americium. Myśli również o czasowej pracy w przemyśle w przyszłości, żeby sprawdzić jak badania przekładają się na rzeczywistość w przedsiębiorstwach.

– Bardzo lubię uczyć studentów i myślę, iż doświadczenie zdobyte po tej drugiej stronie byłoby bardzo przydatne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – zaznacza naukowiec.

– w tej chwili pracuję w Instytucie Energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, gdzie realizujemy wiele projektów. Pracujemy np. nad budową mini elektrowni zasilanej gazami uzyskanymi ze zgazowania odpadów ściekowych. Szukamy różnych alternatyw ekologicznych do nietypowych elektrowni, co jest niezwykle ciekawym tematem. Wyzwań naukowych jest przede mną wiele i bardzo się z tego cieszę – dodaje.

Źródło: Politechnika Gdańska

Idź do oryginalnego materiału