Podpisanie umowy o dofinansowanie

6 dni temu
„Strzelce, kościół pw. Narodzenia NMP, prace ratunkowo- naprawcze dachu kościoła” Dnia 11 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w ramach budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Idź do oryginalnego materiału