Paraliż w NIK. Banaś prosi o pomoc ONZ

1 tydzień temu
Marian Banaś zawiadomił międzynarodowe organizacje, iż marszałek Sejmu Elżbieta Witek paraliżuje działalność NIK. - Izba będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie i nie będzie mogła kontrolować urzędów centralnych - ostrzega.

"Powinien być Pan świadomy sytuacji, która ostatecznie może przełożyć się na nasze funkcjonowanie na arenie międzynarodowej" - napisał Marian Banaś do przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Organizacja skupia przedstawicieli organów kontroli z ponad 190 państw i pilnuje ich niezależności. Podobny list Marian Banaś wysłał do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Systematyczne ograniczanie niezależności NIK"

Idź do oryginalnego materiału