Opat benedyktynów w Nursji odwiedzi Kraków – zapraszamy na spotkanie!

1 dzień temu

O. Benedykt Nivakoff OSB, opat klasztoru benedyktynów w Nursji, przybędzie do Krakowa, aby opowiedzieć o Regule św. Benedykta, odbudowie opactwa po trzęsieniu ziemi z 2016 roku i znaczeniu tradycyjnej liturgii rzymskiej.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 19 lipca o godz. 19.00

w sali konferencyjnej hotelu Golden Tulip przy ul. Krakowskiej 28.

Opactwo benedyktynów w Nursji jest jednym z najsłynniejszych zespołów klasztornych w Europie, z historią sięgającą X wieku. W 2016 roku Bazylika św. Benedykta – bezcenny zabytek religii i kultury – została częściowo zniszczona w czasie trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy. Uszkodzeniom uległy również zabudowania klasztorne.

Mnisi przenieśli się wtedy na obrzeża miasta, gdzie zaczęli wznosić nowy klasztor wokół lżej uszkodzonego kościoła pokapucyńskiego. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zorganizowało wtedy kampanię pomocową, w ramach której dzięki pomocy katolików z całej Polski zebrano środki na odbudowę świątyni i pomoc mnichom w przetrwaniu najtrudniejszego czasu.

Z wdzięcznością za okazane wsparcie, o. Benedykt Nivakoff przybędzie z wizytą do Krakowa, aby opowiedzieć wszystkim zainteresowanym tematyką życia zakonnego i tradycyjnej liturgii rzymskiej o codziennym życiu swojej wspólnoty oraz jej duchowych podstawach. Warto podkreślić, iż mnisi benedyktyńscy w Nursji sprawują Mszę Święta wyłącznie w klasycznym rycie rzymskim, a bardzo ważne miejsce w ich duchowości zajmuje śpiew łaciński.

W swoim wystąpieniu o. Nivakoff opowie m.in. o:

Regule św. Benedykta – czym jest życie według Reguły, miłość i wierność Regule, jak w praktyce przestrzeganie Reguły przekłada się na codzienne zadania mnicha: posty, czuwania i pracę oraz jego życie duchowe: posłuszeństwo, pokorę, umieranie dla siebie, nieustanną modlitwę;

duchowości benedyktyńskiej – czym jest i jak może być przydatna w codziennym życiu także dla wiernych świeckich;

Unum necessarium – Oficjum i Ofierze Mszy Świętej jako centrum życia mnicha;

powołaniu do życia zakonnego;

– a także o życiu codziennym wspólnoty i znaczeniu jej obecności w Nursji, miejscu narodzin św. Benedykta.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy także do zapoznania się z krótkimi materiałami wideo prezentującymi życie benedyktynów w Nursji:

Idź do oryginalnego materiału