Niedostępni lekarze sądowi. Może lepiej uchylić przepisy?

1 miesiąc temu
Zdjęcie: Foto: Adobe Stock


Rzecznik Praw Obywatelskich, a wcześniej Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpili do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia dostępności lekarzy sądowych w każdym okręgu sądowym. Są okręgi, w których nie ma żadnego.
Idź do oryginalnego materiału