Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku

3 tygodni temu
Zdjęcie: Foto: mat. pras.


Orlen w całości pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną z własnych źródeł. W tej chwili w większości są to źródła konwencjonalne, choć rozwijamy też intensywnie segment energetyki odnawialnej.
Idź do oryginalnego materiału