Motyka: do 2030 r. nakłady na sieci energetyczne wzrosną do ponad 100 mld zł

6 dni temu
„Należy podkreślić, iż w zaktualizowanych Planach rozwoju operatorów systemu dystrybucyjnego na lata 2020-2025 (dla pięciu największych OSD) ujęto łącznie inwestycje na poziomie ok. 42 mld zł. Ponadto, uwzględniając potrzeby zapisane w Karcie Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, w latach 2023-2028, będzie to w sumie ponad 74 mld zł przeznaczonych na inwestycje w sieci dystrybucyjne” – napisał Motyka.
Idź do oryginalnego materiału